Bez kategorii

Współpraca z Olsztyńską Szkołą Wyższą

„W dniu 20.12.2021 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Olsztyńską Szkołą Wyższą w Olsztynie reprezentowaną przez Panią rektor dr Agnieszkę Górską a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie reprezentowanym przez Pana dyrektora Marcina Raszewskiego. Intencją porozumienia jest nawiązanie współpracy w zakresie mi. realizacji projektów, inicjowaniu i organizacji wspólnych przedsięwzięć, promocji, realizacji praktyk studenckich i staży zawodowych, wspierania kontaktów pomiędzy pracownikami”.