Bez kategorii

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Olsztynie

Proces dydaktyczno -wychowawczy naszego ośrodka wspiera Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr1 w Olsztynie przy ul.Edwarda Turowskiego 3, tel. 89 527-20-03. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do czwartku: 7.00-17.00, piątek: 7.00-16.00. Więcej informacji znajduje się w załączonym linku https://ppp1.olsztyn.eu/