Bez kategorii

Informacja dotycząca obostrzeń

Drodzy Państwo i Uczniowie!

Obowiązujące od poniedziałku 28 marca 2022 r. rozporządzenie Rady Ministrów z 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r., poz. 679) zniosło obostrzenia wprowadzane w związku z epidemią koronawirusa. Uchylono rozporządzenie z 25 lutego 2022 r. (Dz. U. poz. 473), a razem z nim zniesiony został także obowiązujący do 31 marca 2022 r. wymóg zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej (par. 23 ust. 1 pkt 2 lit. b).


Nie zmienia to faktu, że w Polsce nadal obowiązuje stan epidemii.

Apeluję o zachowanie zdrowego rozsądku w każdym przypadku, przy rezygnacji z zasłaniania ust i nosa, zachęcam do stosowania dezynfekcji oraz zachowywania bezpiecznych odległości. W Ośrodku pozostają dostępne dla Państwa i dzieci płyny do dezynfekcji oraz maseczki. Zachęcam do stosowania.

Odstąpienie od stosowania środków ochrony indywidualnej dot. Covid-19 w Ośrodku pozostawiam Państwa decyzji i zwracam uwagę na istniejące zagrożenie. Zastrzegam sobie prawo do ponownego wprowadzenia wszystkich wewnętrznych procedur antycovidowych w sytuacji, jeśli zaobserwujemy zakażenia wśród pracowników i/lub uczniów. Przypominam o obowiązku zgłaszania objawów chorobowych u siebie lub innych osób.

Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych. Bądźmy odpowiedzialni.

                                                                                                                        Z życzeniami zdrowia

                                                                                                                           Marcin Raszewski

                                                                                                                           Dyrektor Ośrodka