Bez kategorii

Konkurs plastyczny na logo SOS-W

Z okazji jubileuszu 70-lecia działalności naszego Ośrodka zachęcamy uczniów i wychowanków                do udziału w konkursie plastycznym.

konkurs plastyczny na logo 70-lecia SPecjalnego ośrodka Szkolno-wychowawczeo im.Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie. Konkurs jest skierowany do uczniów i wychowanków SOS-W w Olsztynie. Cele konkursu:stworzenie unikalnego znaku graficznego upamiętniającego siedemdziesiątą rocznicę utworzenia SOS-W, promocja obchodów 70_lecia Ośrodka, popularyzacja wiedzy nt. historii naszej placówki oraz jej patrona, rozwijanie umiejętności plastycznych, wyobrażni i kreatywności, umozliwienie uczniom zaprezentowania swojego talenu. Termin prac: prace nalezy dostarczyć do 31 maja 2022r. do osób odpowiedzialnych za organizację konkursu, oceny dokona jury powołane przez organizatora, podstawą pracy będzie właściwe ujęcie tematu, walory artystyczne pracy, czytelność i jasność przekazu, wyjątkowość projektu.Nagrody: zwycięskie prace zaostaną wykorzystane do promocji obchodów 70-lecia Ośrodka, organizator przewiduje nagrodę główną oraz wyróżnienia, dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe i dypolmy, ktore zostaną wręczone podczas obchodów 70-lecia Ośrodka, rozwiązanie konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi 14.06.2022r.