Bez kategorii

Porozumienie między SOS-W i Urzędem Pracy

W dniu 13.06.2022 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im K. Makuszyńskiego , Branżowa Szkoła  I Stopnia nr 6 reprezentowana przez Dyrektora Marcina Raszewskiego zawarła porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju aktywności zawodowej i edukacyjnej młodzieży z Olsztyna i Powiatu Olsztyńskiego z Miejskim Urzędem Pracy w Olsztynie oraz Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie reprezentowanym przez Dyrektora p. Katarzynę Pietkiewicz.

Celem porozumienia jest podejmowanie, wspieranie i realizowanie przedsięwzięć, projektów i inicjatyw na rzecz aktywnej polityki rynku pracy i edukacji, poprzez inicjowanie działań szczególnie z zakresu poradnictwa zawodowego zmierzających do:

  • Podnoszenia poziomu aktywności zawodowej i edukacyjnej młodzieży

  • Dostosowania oferty edukacyjnej szkół do rynku pracy

  • Przygotowania młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy.