Bez kategorii

Program „AKTYWNI BŁĘKITNI”

Program „AKTYWNI BŁĘKITNI” jest kompleksowym programem promującym proekologiczne zachowania i budowanie poprawnych nawyków bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych wśród dzieci i młodzieży oraz całej społeczności szkolnej szkół podstawowych.
W dniu 15 czerwca 2022r. nad J. Limajno obył się piknik podsumowujący działania Programu ,, Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie”.
Zespół klas: 7a i 7b SP nr 8 odebrał II nagrodę za aktywne działania i realizację założeń programu.
Szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Przyjaznej Wodzie.