Przetargi

Usługi Społeczne – Program ,, Za Życiem”

Przetarg nieograniczony pn.: Usługi społeczne polegające na przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole z terenu Gminy Olsztyn”.

adres platformy olsztyńskiej : https://zamowienia.olsztyn.eu

https://sosw.olsztyn.eu/wp-content/uploads/2022/07/SWZ-SOSW.pdf

https://sosw.olsztyn.eu/wp-content/uploads/2022/07/Ogloszenie-Przetarg-Za-Zyciem.pdf