60-lecie Ośrodka

 

List Prezydenta Miasta Olsztyn z okazji 60. rocznicy powstania Ośrodka

Szanowni Państwo!

Mija 60 lat od powołania w Olsztynie pierwszej szkoły dla dzieci wymagających szczególnej opieki i uwagi – dzieci z niepełnosprawnością intelektualna bądź fizyczną, mających specjalne potrzeby edukacyjne.

Ich rozwój, utrudniony przez niepełnosprawność, stawia duże wyzwania przed rodzicami, a jednocześnie wymaga szczególnej miłości, cierpliwości i tolerancji najbliższych. Wymaga również pomocy nauczycieli i pedagogów oraz wsparcia rodziny, by maksymalnie wykorzystać ich potencjał rozwojowy. Że jest to możliwe, doskonale widać na przykładzie uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie.

Rola i znaczenie tego typu placówek jest nie do przecenienia. Ich codzienna praca, to budowanie możliwości i szans na funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych w społeczeństwie ludzi zdrowych. Praca trudna, stresująca i odpowiedzialna, albowiem za każdą decyzją stoi  dziecko i jego olbrzymie problemy.

Doświadczenia 60 lat szkolnictwa specjalnego w Olsztynie udowadniają, że jest ono niezbędne w systemie kształcenia i nauczania.

Praca Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie, potocznie nazywanego szkołą,  różni się wyraźnie od zwykłej placówki edukacyjnej. Obok typowych zadań edukacyjnych prowadzona jest tu tzw. opieka całodobowa oraz realizowane są na tyle skutecznie zadania terapeutyczne i rewalidacyjne z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, że  wychowankowie Ośrodka  odnoszą liczne sukcesy w konkursach i przeglądach twórczości, w olimpiadach specjalnych, zaś absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej zdają egzaminy potwierdzające ich kwalifikacje zawodowe.

Od blisko trzydziestu lat szkole patronuje Kornel Makuszyński – postać wielce zasłużona dla wychowania, pisarz, który poprzez swoje książki wciąż uczy, jak odkrywać w innych ludziach dobro, wrażliwość i piękno oraz jak otwierać się na ich potrzeby.

Te cechy na co dzień widać w pracy Ośrodka i jego kadry pedagogów, nauczycieli i pracowników obsługi techniczno-administracyjnej.

Pełen uznania dla Państwa talentów pedagogicznych, doświadczenia oraz znakomicie wypełnianej misji służenia innym w zaspokajaniu ich elementarnych potrzeb, serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców Olsztyna i własnym. Swoją pracą dowodzą Państwo, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, „to naprawdę dobra szkoła, mimo że specjalna”, o czym przekonują się codziennie rodzice jej uczniów.

Piotr Grzymowicz

Prezydent Olsztyna

 

Poniżej przedstawiamy poszczególne strony Biuletynu wydanego z okazji 60. rocznicy powstania SOSW w Olsztynie:

[SLGF id=318]