Aktywna Tablica

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 w roku szkolnym 2021/2022

uczestniczy w Programie Rządowym ,, Aktywna Tablica”

 

Głównym celem Programu jest:
  • umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
  • podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii,
  • umożliwienie szerokiego wykorzystywania TIK i doprowadzenie do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych

Ważnym aspektem i celem dodatkowym Programu jest również umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

W ramach działań podjętych w Programie do szkoły zakupiono trzy tablice interaktywne z projektorem, soundbar I laptop Lenovo, na kwotę 17.500,00 zł.

 

Podczas procesu nauczania i uczenia się, zakupiony sprzęt pozwala uczniom oraz nauczycielom rozwijać umiejętność stosowania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej, podniesienia jakości i efektywności nauczania. Wykorzystywany jest na zajęciach z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego do:
  • tworzenia przez nauczyciela, a rozwiązania przez uczniów ćwiczeń, 
  • rozwiązywania przez uczniów zadań na platformach edukacyjnych,
  • prezentowania przez uczniów wykonanych zadań,
  • przeprowadzania interaktywnych testów, quizów klasowych, prezentacji,

swobodnego wyświetlania treści z e-podręczników, ciekawych i przystępnych dla uczniów metod
w trakcie przekazywania lub wyszukiwania informacji poprzez wyświetlanie materiałów
interaktywnych, prezentacji, filmów edukacyjnych, planszy dydaktycznych, reportaży, muzyki,
prezentacji, ciekawych gier językowych, edukacyjnych, korzystanie ze słowników on-line. 

 

Scenariusze zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZAWÓD PPOH KATEGORYZACJA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZAWÓD PPOH SŁUŻBY PARTEROWE I PRACOWNICY RECEPCJI HOTELU

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WDŻ

SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W BRANŻOWEJ SZKOLE NR 6

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZAWÓD PPOH SAVOIR-VIVRE – CZYLI ZASADY KULTURY I ETYKI W PRAKTYCE

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZAWÓD KUCHARZ – BUDOWA JAJ ORAZ OCENA ŚWIEŻOŚCI JAJ