Udział w akcji „Razem na Święta”

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 8 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 wzięli udział w akcji „Razem na święta” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, której głównym celem było zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. W ramach akcji włączyli się w zbiórkę słodyczy dla dzieci […]

Współpraca z Olsztyńską Szkołą Wyższą

„W dniu 20.12.2021 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Olsztyńską Szkołą Wyższą w Olsztynie reprezentowaną przez Panią rektor dr Agnieszkę Górską a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie reprezentowanym przez Pana dyrektora Marcina Raszewskiego. Intencją porozumienia jest nawiązanie współpracy w zakresie mi. realizacji projektów, inicjowaniu i organizacji wspólnych przedsięwzięć, promocji, realizacji praktyk […]

Podziękowanie dla SOSW

Dyrekcja i nauczyciele IX Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie składają podziękowanie  dla naszego ośrodka za udział w przygotowaniu Kiermaszu Świątecznym z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością.                                   

Certyfikat – Placówka przyjazna osobom niewidomym

Nasz ośrodek otrzymał certyfikat – Placówka Przyjazna Osobom Niewidomym na rok szkolny 2021/2022 za udział w kampanii społecznej ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” nadany przez Kujawsko – Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus.    […]

Podziękowanie dla uczniów i nauczycieli ze SOSW

Pani Dyrektor ZSO Nr3 Izabela Milan  i wikariusz Parafii Miłosierdzia Bożego ks. Jarosław Dobrzeniecki w Olsztynie złożyli serdeczne podziękowania dla uczniów i nauczycieli naszego ośrodka, którzy włączyli się w zbiórkę żywności dla naszych rodaków mieszkających na Kresach.       

Podsumowanie akcji „Szkoła do hymnu”

Nasz ośrodek otrzymał dyplom od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka za udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Celem akcji było wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w dniu 10 listopada 2021 roku o godz. 11:11. W tegorocznej inicjatywie wzięło udział blisko 21 tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z kraju oraz ponad  260 placówek polonijnych z […]

Stowarzyszenie „Dajmy Szansę”

Od września Stowarzyszenie „Dajmy Szansę” w partnerstwie z SOSW w Olsztynie realizuje projekt „Rzepka” w rodzinie siła. Adresatami są osoby niepełnosprawne i ich rodziny (rodzice i rodzeństwo). Celem projektu jest promowanie równych szans w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.             Działania w projekcie zmierzają do zwiększenia dostępu do poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i socjalnego. Drugim obszarem działań […]

Podsumowanie akcji „Szkoła pamięta”

Nasz ośrodek otrzymał dyplom od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka za udział w akcji „Szkoła pamięta”. W tegorocznej inicjatywie wzięło udział blisko 11 tysięcy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Celem akcji było realizowanie różnorodnych działań upamiętniających naszych przodków    i pogłębianie wiedzy o polskiej historii.  Więcej informacji na stronie internetowej          […]

Kampania EFSA „Wybieraj bezpieczną żywność”

Drodzy Rodzice! Zgodnie z prośbą Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa (EFSA) oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego przekazujemy informację na temat kampanii informacyjnej „Wybieraj Bezpieczną Żywność” #EUChooseSafeFood mającą na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej oraz zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. Kampania skierowana jest głównie do rodziców […]

Zmiana organizacji ruchu!

!!!Informujemy, że w związku z trwającymi robotami drogowymi na odcinku przy ul. Piłsudskiego 42 dojazd oraz dojście do szkoły są utrudnione. Dojazd i dojście do budynku możliwy jest od strony ul. Dworcowej. Zgodnie z postępem prac organizacja ruchu jest modyfikowana w zależności od istniejących potrzeb. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Prosimy o zachowanie […]