Certyfikaty

Dnia 29 listopada 2018r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów„Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
W tym roku certyfikat otrzymało 75 placówek województwa warmińsko –mazurskiego spośród 187, które przystąpiły do II edycji. Znaleźliśmy się   w gronie wyróżnionych jako placówka, dla której niezwykle ważne jest kreowanie sposobu myślenia i życia młodego człowieka, rozwijanie poczucia patriotyzmu, bycia Polakiem, poznawanie dziedzictwa wieków. Poczucie przynależności narodowej i współuczestnictwo w tworzeniu kultury i tradycji daje dzieciom i młodzieży poczucie własnej wartości, współtworzy jego system wartości i nadaje sens podejmowanej przez niego aktywności. Nasza praca dydaktyczno – wychowawcza, terapeutyczna i rewalidacyjna jako koordynacja wielu rodzajów aktywności, pozwala wykształcić w dzieciach i młodzieży poczucie wspólnoty, przynależności, tożsamości narodowej, równości w zróżnicowanym społeczeństwie, odnalezieniu siebie w otaczającej rzeczywistości. Certyfikaty wręczyli Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Sławomir Sadowski oraz Wicekurator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wojciech Cybulski. Podczas uroczystości uczniowie Zespołu Szkół Salezjańskich w Ostródzie przedstawili program patriotyczny, który spotkał się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem.