Dla Rodziców

Szkoły mieszczą się w nowoczesnych, dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo budynkach przy Al. Piłsudskiego 42 oraz 56, w dogodnym punkcie komunikacyjnym miasta.
Wszystkim chętnym i potrzebującym uczniom zapewniamy całodobową opiekę z wyżywieniem.

Dysponujemy:

 • Przestrzennymi, klimatyzowanymi i nowocześnie wyposażonymi salami dydaktycznymi, pracowniami symulacyjnymi i do zajęć praktycznych
 • Klimatyzowaną salą gimnastyczną, pracowniami specjalistycznymi:
  • komputerową
  • psychologiczną
  • logopedyczną
  • muzyczną
  • korekcyjną
  • rewalidacyjną
  • integracji sensorycznej
  • salą doświadczenia świata
  • pracownią ceramiczną
  • pracowniami do terapii metodą Tomatisa oraz biofeedback
 • Wygodną i przestronna stołówką z całodziennym wyżywieniem
 • Przyjaznym terenem rekreacyjno-sportowym, nowoczesnym placem zabaw
 • Opieką całodobową
 • Środkami transportu – samochodami

Uczniowie biorą udział w życiu społecznym i kulturalnym:

 • Corocznie występujemy na koncertach WOŚP w Centrum Edukacji i Kultury
 • Uczestniczymy i zdobywamy medale w zawodach sportowych Olimpiad Specjalnych Polska
 • Bierzemy udział w wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądach artystycznych
 • Organizujemy, startujemy i zdobywamy nagrody w konkursach plastycznych, kulinarnych i artystycznych
 • Prace uczniów są prezentowane i sprzedawane podczas kiermaszów świątecznych m.in. na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim
 • Uczestniczymy w Ogólnopolskich Dniach „Dobrych Uczynków”
 • Korzystamy z oferty kulturalnej olsztyńskich teatrów, kin i filharmonii
 • Zwiedzamy Polskę
 • Organizujemy wyjazdy usamodzielniające i turnusy rehabilitacyjne

Zdjęcia dostępne są na naszej stronie na portalu Facebook: SOSW w Olsztynie

Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych:

 • Zajęcia sportowe na basenie i kręgielni oraz w obiektach sportowych Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
 • Gimnastyka artystyczna
 • Zespół wokalno – taneczny: AKORDZIK
 • Zajęcia ekologiczne i plastyczne
 • „Ekonomia na co dzień – czyli decyduj o sobie”
 • Zajęcia z ceramiki „Spotkania ze sztuką”
 • Zajęcia kształtujące kreatywność
 • Samorząd Uczniowski redagujący gazetkę szkolną