Dokumenty szkolne

Statut SOSW w Olsztynie 2017

Statut Przedszkole Miejskie nr 18

Statut Szkoła Podstawa nr 8

Statut Szkoła podstawowa nr 28

Statut Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Statut Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6

Główne kierunki działań wychowawczo – profilaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 dostosowane do nauki zdalnej

Regulamin organizacyjny zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka