Dyrekcja

Dyrektor SOSW
mgr Marcin Raszewski


Wicedyrektor SOSW
mgr Gabriela Branicka
Szkoły Podstawowej Nr 8 Specjalnej
Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia Nr 6


Wicedyrektor SOSW
mgr Małgorzata Matysiuk
Szkoła Podstawowa nr 28
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy


Wicedyrektor SOSW
mgr Agnieszka Żeliszczak
/Budynek SOSW Al. J. Piłsudskiego 56a/
Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla dzieci z opinią PPP
Przedszkole Miejskie nr 18


Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Katarzyna Głowacka-Hanas

Rodzice i interesanci przyjmowani są po wcześniejszym umówieniu.