Historia Ośrodka

1952 r. – utworzono Szkołę Podstawową nr 8 Specjalną z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Pieniężnego.

1959/1960 r. – Szkołę Podstawową nr 8 przeniesiono do nowego budynku przy al. M.J. Piłsudskiego 42.

1966/1967 r. – zorganizowano klasy zawodowe specjalne. Nauka przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych odbywała się w budynku przy al. M.J. Piłsudskiego, a praktyczna nauka zawodu w zakładach pracy. Formalnie klasy zawodowe należały do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej.

1970 r. – powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną z siedzibą w budynku przy al. M.J.Piłsudskiego 42.

1980 r. – utworzono internat dla uczniów uczących się w klasach zawodowych dojeżdżających spoza Olsztyna. Dziewczęta mieszkały w internacie Zespołu Szkól Gastronomicznych, chłopcy – w internacie Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych.

1980 r. – utworzono Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. W strukturze Ośrodka znalazły się:

  • Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • Internat dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

1982 r. – Ośrodek otrzymuje budynek przy ul. Kościuszki 72/74 na potrzeby internatu. Zamieszkują w nim uczennice Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

8 października 1983 r. – nadanie Ośrodkowi sztandaru i imienia Kornela Makuszyńskiego.

październik 1992 r. – 40-lecie Ośrodka. PKP udostępnia Ośrodkowi budynek przy ul. Kościuszki 29a. Naukę w tym budynku rozpoczynają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

wrzesień 1999 r. – powstaje Gimnazjum nr 18 Specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Zmienia się struktura Ośrodka:

  • Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • Szkoła Podstawowa nr 28 Specjalna dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 Specjalna dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • Gimnazjum nr 18 Specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

wrzesień 2000 r. – powołane zostaje Gimnazjum nr 21 Specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

listopad 2002 r. – Ośrodek otrzymuje budynek przy al. M.J. Piłsudskiego 56a.

2004 r. – do wyremontowanego budynku przy al. M.J. Piłsudskiego 56a przeniesiona zostaje Szkoła Podstawowa nr 28 i Gimnazjum nr 21.

2008 r. – otwarcie Przedszkola nr 18.

2009 r. – rozpoczęcie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

 

Opracowanie: Grażyna Żakowska