Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego
al.M.J. Piłsudskiego 42
10-450 Olsztyn
tel./fax: (89)533-52-80
sosw@sosw.olsztyn.eu

AL.M.J. PIŁSUDSKIEGO 42  
W tym budynku znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 8, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6

AL.M.J. PIŁSUDSKIEGO 56A                                                                                                                      

tel.(89)533-00-86                                                                                                                             sosw56a@sosw.olsztyn.eu

W tym budynku znajduje się Przedszkole Miejskie Nr 18 , Szkoła Podstawowa Nr 28, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Opieka Całodobowa.