Opieka Całodobowa

Opieka Całodobowa (Internat) mieści się przy al. M.J. Piłsudskiego 56A i spełnia funkcję opiekuńczo – wychowawczą. Zapewnia wychowankom całodobową opiekę od poniedziałku do piątku z całodziennym wyżywieniem. Uczniowie mogą korzystać ze świetlic, sali telewizyjnej, sali gimnastycznej, siłowni, pracowni kulinarnej. Zakwaterowani są na dwóch piętrach, z podziałem na grupy wychowawcze, nad którymi opiekę sprawuje kadra pedagogiczna. Wychowawcy zapewniają wychowankom wszechstronny rozwój w zakresie intelektualnym, psychicznym, moralnym, społecznym i zdrowotnym.

Codzienne życie w Opiece Całodobowej toczy się według ustalonego ramowego rozkładu dnia:

 • 6.30 pobudka
 • 6.30-7.00 -toaleta poranna, realizacja dyżurów porządkowych
 • 7.00-7.30 – śniadanie
 • 7.45- wyjście do szkoły
 • 13.00-16.30 – nauka własna, odrabianie lekcji, czytelnictwo, spotkania grupowe, pogadanki
 • 18.00-18.30 kolacja
 • 18.30-19.30 indywidualne wyjścia do miasta , czas wolny
 • 19.30- 20.30 zajęcia wieczorne zorganizowane
 • 20.30-21.00 toaleta wieczorna, realizacja dyżurów porządkowych
 • 21.00-22.00 wyciszenie, przygotowanie do snu
 • 22.00-6.00 cisza nocna

Celem zajęć prowadzonych w Opiece Całodobowej jest nauka samoobsługi, szczególną uwagę zwraca się na dbałość o ład i porządek oraz estetykę otoczenia. Wychowawcy zachęcają młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w różnych formach zajęć:

 • sportowo – rekreacyjnych: odbywających się na boisku szkolnym, sali gimnastycznej, orlikach, placach zabaw, siłowni stacjonarnej i zewnętrznej, basenie itp.

 • plastyczno – technicznych: wykonanie kart okolicznościowych, ozdób świątecznych, prac tematycznych, organizowanie konkursów plastycznych

 • kulturalno – oświatowych : wyjścia na wystawy, wernisaże , kina , teatru, planetarium, Pałacu Młodzieży, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Planety 11

 • krajoznawczo – turystycznych: wycieczki, rajdy piesze, spacery

 • zdrowotno – profilaktycznych: konkursy wiedzy o zdrowiu, konkursy czystości, pogadanki nt. zasad prawidłowego odżywiania, czynnego wypoczynku, uzależnień i zagrożeń współczesnego świata, przeciwdziałania agresji słownej, przemocy fizycznej, filmy edukacyjne, prezentacje, tablice informacyjne, realizacja programu profilaktycznego współfinansowanego przez MZPiTU w Olsztynie

 • ekologicznych: pogadanki, filmy, konkursy, zajęcia edukacyjne związane z ochroną środowiska, zachęcanie młodzieży do segregacji odpadów oraz zbiórki zużytych baterii, nakrętek i makulatury

 • kulinarnych: przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania – przygotowywanie sałatek i soków ze świeżych owoców, zdrowych przekąsek i potraw itp.

W Opiece Całodobowej organizowane są także imprezy okolicznościowe takie jak: Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, zabawa karnawałowa, spotkania integracyjne, ogniska, dyskoteki.

 

Wychowawcy grupy dziewcząt:  Beata Zmysłowska,  Aneta Świątek

Wychowawcy grupy chłopców: Wioletta Przespolewska, Justyna Piec

Wychowawcy sprawujący opiekę  w grupie dziewcząt i chłopców:
Ewa Oryńczak,Tomasz Mituniewicz,Tomasz Branicki, Sebastian Polakowski

 

                                                           POKOJE WYCHOWANKÓW

 

 

                                                                        ŚWIETLICE

 

                                                                          KUCHENKA

                                                                             ŁAZIENKI