Opieka Całodobowa

Uczniowie, którzy mieszkają poza Olsztynem mogą składać podanie o przyjęcie do Opieki Całodobowej (internatu).

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie do Dyrektora SOSW o przyjęcie ucznia do Opieki Całodobowej.
  2. Dowód osobisty lub tymczasowy dowód osobisty dziecka lub skrócony odpis aktu urodzenia (na odwrocie musi być pieczątka Urzędu Gminy ze stałym adresem zamieszkania i numerem PESEL dziecka).
  3. Ewentualnie decyzja z Urzędu Gminy o dofinansowaniu wyżywienia.
  4. Jeżeli dziecko przyjmuje leki, to zaświadczenie od lekarza, jakie leki i w jakiej dawce otrzymuje.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 11.50 zł ( śniadanie – 4.00zł, obiad – 4.00 zł, kolacja -3.50zł). Opłaty za wyżywienie należy  dokonać do 15 dnia każdego miesiąca na podane konto : 23 1020 3541 0000 5102 0291 6120