Rekrutacja

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Zgłoszenie dziecka do objęcia terapią w ramach WWRD trwa od 1 IV 2022r. do 15 IX 2022r. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów i realizacji zadań z zakresu WWRD w zakładce „Jednostki”.

 

Przyjęcie do Przedszkola Miejskiego nr 18

Szanowni Rodzice!

Rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola Miejskiego nr 18 w Olsztynie.
Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023r. odbędzie się zgodnie z: USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z Zarządzeniem Nr 2 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2022/2023r.

Rozpoczęcie rekrutacji 07.03.2022r. Wnioski można pobrać w poniższych załącznikach i składać w budynku SOSW  al. M.J. Piłsudskiego 56 a lub online na adres sosw56a@sosw.olsztyn.eu

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają deklarację o kontynuację pobytu dziecka w przedszkolu.
Zapytania prosimy kierować pod nr telefon 89/5330086 w godzinach 8.00-14.00

 

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola:

 
 
 

Deklaracja na kontynuację pobytu dziecka w przedszkolu:

   
 
 
 

Przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 28:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Skierowanie z Urzędu Miasta lub ze Starostwa Powiatowego (w odniesieniu do uczniów spoza Olsztyna)
 • Oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Dwa podpisane zdjęcia
 • Karta zdrowia
 • Podanie o miejsce w Opiece Całodobowej

 

Przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Skierowanie z Urzędu Miasta lub ze Starostwa Powiatowego (w odniesieniu do uczniów spoza Olsztyna)
 • Oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty i uzyskanych wynikach
 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy do nauki zawodu
 • Dwa podpisane zdjęcia
 • Karta zdrowia
 • Podanie o miejsce w Opiece Całodobowej

W roku szkolnym 2022/2023 oferujemy kształcenie w zawodach:

 • pracownik pomocniczy gastronomii
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • pracownik pomocniczy ślusarza
 • piekarz
 • koszykarz – plecionkarz