SOSW

Szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego mieszczą się w nowoczesnych, dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo budynkach przy al. Piłsudskiego 42 oraz 56a, w dogodnym punkcie komunikacyjnym Olsztyna.

Wszystkim chętnym i potrzebującym uczniom zapewniamy całodobową opiekę z wyżywieniem.

Dysponujemy:
Przestrzennymi, klimatyzowanymi i nowocześnie wyposażonymi salami dydaktycznymi, pracowniami symulacyjnymi i do zajęć praktycznych, klimatyzowaną salą gimnastyczną, pracowniami specjalistycznymi:

  • komputerową
  • psychologiczną
  • logopedyczną
  • muzyczną
  • korekcyjną
  • rewalidacyjną
  • integracji sensorycznej
  • salą doświadczenia świata
  • pracownią ceramiczną
  • pracowniami do terapii metodą Tomatisa oraz biofeedback

Wygodną i przestronną stołówką
Przyjaznym terenem rekreacyjno-sportowym, nowoczesnym placem zabaw

Środkami transportu – samochodami

Uczniowie biorą udział w życiu społecznym i kulturalnym:
Corocznie występujemy na koncertach WOŚP w Centrum Edukacji i Kultury
Uczestniczymy i zdobywamy medale w zawodach sportowych Olimpiad Specjalnych Polska
Bierzemy udział w wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądach artystycznych
Organizujemy, startujemy i zdobywamy nagrody w konkursach plastycznych, kulinarnych i artystycznych
Prace uczniów są prezentowane i sprzedawane podczas kiermaszów świątecznych m.in. na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim
Uczestniczymy w Ogólnopolskich Dniach „Dobrych Uczynków”
Korzystamy z oferty kulturalnej olsztyńskich teatrów, kin i filharmonii
Zwiedzamy Polskę
Organizujemy wyjazdy usamodzielniające i turnusy rehabilitacyjne

Zdjęcia dostępne są na naszej stronie na portalu Facebook: SOSW w Olsztynie

Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych:
Zajęcia sportowe na basenie i kręgielni oraz w obiektach sportowych Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
Gimnastyka artystyczna
Zespół wokalno – taneczny: AKORDZIK
Zajęcia ekologiczne i plastyczne
„Ekonomia na co dzień – czyli decyduj o sobie”
Zajęcia z ceramiki „Spotkania ze sztuką”
Zajęcia kształtujące kreatywność
Samorząd Uczniowski redagujący gazetkę szkolną