Statuty

Statut SOSW w Olsztynie 2017

Statut Przedszkole Miejskie nr 18

Statut Szkoła Podstawa nr 8

Statut Szkoła podstawowa nr 28

Statut Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Statut Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6