Stołówka szkolna

Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. Opłaty za posiłki  można dokonać przelewem      na konto Ośrodka  23 1020 3541 0000 5102 0291 6120  do 15-tego dnia każdego miesiąca.

W tytule wpłaty należy podać:

  • miesiąc, na który dokonywana jest wpłata za obiady
  • imię i nazwisko dziecka, klasa
  • imię i nazwisko nauczyciela, pracownika szkoły

Koszt obiadów wynosi: 

Dla uczniów – 4.00 zł            

Dla nauczycieli i pracowników szkoły – 8.20 zł     

Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci z Przedszkola Nr 18 – 6.00 zł

śniadanie – 2.30 zł                                                                                                                                                           obiad  – 2.30 zł                                                                                                                                                        podwieczorek – 1.40 zł

Uwaga!

Nieobecności uczniów korzystających ze stołówki szkolnej należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie       89 533 26 91 najpóźniej w dniu nieobecności  do godziny 08.00.    

regulamin_stołówki_szkolnej