Świetlica

Świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych.  Zajęcia świetlicowe mają charakter grupowy i odbywają się zgodnie z ramowym planem dnia. 

Główne zadania świetlicy:

 • właściwa organizacja czasu przed i po zakończeniu zajęć
 • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współpracy w grupie
 • rozwijanie zainteresowań uczniów i pogłębianie ich zdolności
 • wdrażanie czynności samoobsługowych
 • kształtowanie właściwej postawy podczas przebywania w stołówce szkolnej
 • udzielanie pomocy uczniom, którzy potrzebują wsparcia w odrabianiu zadanych prac
 • współpraca ze środowiskiem domowym

W ramach zajęć świetlicowych prowadzone są zajęcia:

 • plastyczne – techniczne, 
 • kształtujące ekspresję ruchową
 • muzyczne
 • żywego słowa
 • ruchowe
 • usprawniające komunikację 
 • integrujące grupę świetlicową  

 

ŚWIETLICA PRZY AL.PIŁSUDSKIEGO 42

SALA KLASY GODZINY PRACY WYCHOWAWCY
216 I – III 6.30 -9.00, 10.30 -16.00

Beata Włodarczyk

Gabriela Branicka

119 IV -VIII 6.30 -8.00 ,11.30 -16.00

Lena Kuczyńska

Piotr Kucharzewski

217 I -III wg potrzeb 11.30 – 16.00 Danuta Masiewicz

 

 

ŚWIETLICA PRZY AL.PIŁSUDSKIEGO 56A

SALA KLASY GODZINY PRACY WYCHOWAWCY
 3 I – III 7.00 -8.00, 11.15 -14.30 Beata Stryjek
105 IV – VII 7.00 -8.45, 13.00 -15.00 Bożena Sobol
111 VIII i SPdP 6.30 -16.00 KInga Banach