Wczesne wspomaganie rozwoju

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działa od września 2009r.

Prowadzimy zajęcia dla dzieci i zajmujemy się wspieraniem rodziców dzieci korzystających z Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju :

 • ocenia poziom funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwoju,
 • opracowuje indywidualny program terapeutyczny,
 • monitoruje postępy dziecka i dostosowuje program w zależności od zmiany funkcjonowania dziecka.
 • prowadzi instruktaż dla rodziców i opiekunów
 • organizuje grupy wsparcia dla rodziców

W zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju pracują:

 • pedagodzy z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog
 • psycholog,
 • neurologopega, logopeda,
 • terapeuci integracji sensorycznej,

Metody jakimi pracujemy we wczesnym wspomaganiu rozwoju:

 • Terapie słuchowe: biofeedback, Tomatis
 • Integracja sensoryczna
 • Metoda Castillo-Moralesa
 • Metody komunikacji alternatywnej AAC
 • Terapia ręki
 • Terapia wzroku
 • Dogoterapia
 • Arteterapia
 • Ruch Rozwijający wg W. Sherborne,
 • Terapia psychomotoryczna
 • Psychoterapia

Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia jest OPINIA o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Obejmujemy pomocą dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności  do czasu podjęcia nauki w szkole.

Prowadzimy zajęcia indywidualne oraz w małych grupach dla dzieci, rodziców i rodzeństwa.