Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Szanowni Uczniowie i Rodzice!

W budynku przy al. M.J. Piłsudskiego 42 pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela:

Pedagog: mgr Krzysztof Kornatowski – Szkoła Podstawowa nr 8

tel. (89) 533-51-41,  e-mail: kornatowski.krzysztof@sosw.olsztyn.eu

Plan pracy pedagoga

   PONIEDZIAŁEK        WTOREK        ŚRODA       CZWARTEK         PIĄTEK
    10.45 – 15.15      7.45 – 12.15     10.45 – 15.15       7.45 – 12.15     7.45 – 11.45

 

Psycholog: mgr Olga Łukasik – Szkoła Podstawowa nr 8

tel. (89) 533-51-41,  e-mail: lukasik.olga@sosw.olsztyn.eu

Plan pracy psychologa

   PONIEDZIAŁEK         WTOREK       ŚRODA       CZWARTEK        PIĄTEK
      7.45 – 12.15     10.45 – 15.15     7.45 – 12.15      10.45 – 15.15   10.45 -14.45

 

Pedagog: mgr Dorota Ziniewicz – Branżowa Szkoła I Stopnia  nr 6

tel. (89) 533-51-41,  e-mail: ziniewicz.dorota@sosw.olsztyn.eu

Plan pracy pedagoga

   PONIEDZIAŁEK        WTOREK        ŚRODA       CZWARTEK        PIĄTEK
    10.45 -15.15      7.45 – 12.00      7.45 – 12.15       10.30 -15.15     7.45 -11.45

 

Psycholog: mgr Joanna Leszczewska – Branżowa Szkoła I Stopnia  nr 6

tel. (89) 533-51-41,  e-mail: leszczewska.joanna@sosw.olsztyn.eu

Plan pracy psychologa

    PONIEDZIAŁEK        WTOREK         ŚRODA        CZWARTEK        PIĄTEK
      7.45 – 13.15     10.45 – 15.15      10.45 – 15.15        7.45 – 10.45    10.15 – 14.45

 

W budynku przy al. M.J. Piłsudskiego 56A pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela:

Pedagog: mgr Marzena Bielecka – Szkoła Podstawowa nr 28, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

tel. (89) 533-91-69, e-mail: bielecka.marzena@sosw.olsztyn.eu

Plan pracy pedagoga

   PONIEDZIAŁEK         WTOREK        ŚRODA        CZWARTEK         PIĄTEK
     8.00-13.30       8.00 -12.00      10.00 – 15.00       10.00 – 15.00      8.00 – 12.00

 

Psycholog: mgr Anna Ginc – Szkoła Podstawowa nr 28, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

tel. (89) 533-91-69, e-mail: ginc.anna@sosw.olsztyn.eu

Plan pracy psychologa

      PONIEDZIAŁEK        WTOREK         ŚRODA        CZWARTEK          PIĄTEK
      10.30 -14.30    11.00 – 15.00       8.00 – 13.00        8.00 – 14.00     10.30 – 14.30