Zebrania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów SP nr 8 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6                                                                       

Rok szkolny 2021/2022


Termin


Forma spotkania


Cel


Uwagi

16.09.2021 r.

Zebranie ogólne z rodzicami
Spotkanie z wychowawcami klas

– informacyjno-organizacyjne
/rok szkolny 2021-2022/;

 

10.12.2021 r.

Spotkanie z wychowawcami klas, nauczycielami

– powiadomienie rodziców, prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach  niedostatecznych, obniżonych ocenach z zachowania;

 

 10.02.2022r.

Zebranie ogólne z rodzicami.

Spotkanie z wychowawcami klas

– podsumowanie I półrocza nauki;

 

18.05.2022r.

Zebranie ogólne z rodzicami

Spotkanie z wychowawcami klas

– powiadomienie rodziców, prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach niedostatecznych, obniżonych ocenach z zachowania;

– podsumowanie II półrocza nauki.