Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6

Przyszłość Twojego dziecka zależy od wielu czynników, jednym z najważniejszych jest edukacja zawodowa. W naszym Ośrodku zapewnimy edukację profesjonalną i nowoczesną tak, aby zdobyty zawód pomógł zrealizować marzenia i znaleźć wymarzoną pracę. Szkoła zajmuje się nauczaniem i wychowaniem młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, posiadającą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauka w szkole branżowej trwa 3 lata.

 

Kierunki kształcenia:

Od ponad 40 lat kształcimy zawodowo młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oferujemy kształcenie w zawodach:

  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
  • pracownik pomocniczy gastronomii,
  • pracownik pomocniczy ślusarza,
  • kucharz,
  • piekarz,
  • koszykarz- plecionkarz. 

                          

                                 UCZNIOWIE PODCZAS PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 

 

Organizacja pracy:

  • Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata.
  • Szkoła zapewnia uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych i warsztatach, w stołówce szkolnej, w piekarni, w hotelu. Podczas zajęć praktycznych zapewniamy młodzieży stałą opiekę nauczyciela.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla pięciu zawodów: kucharz , piekarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, koszykarz-plecionkarz, pracownik pomocniczy gastronomii.

  • Dla uczniów spoza Olsztyna istnieje możliwość Opieki Całodobowej (internat) oraz korzystania ze stołówki szkolnej.

 

Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w salach lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, natomiast kształcenie zawodowe w pracowniach specjalistycznych. Uczniowie korzystają również z pracowni komputerowej.

Uczniowie biorą udział w konkursach zawodowych: szkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich zdobywając liczne nagrody.

W roku 2019 nasi uczniowie zdobyli I miejsce w Ogólnopolskim Międzyszkolnym Konkursie Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej w Kołobrzegu.

W roku 2022 nasi uczniowie zdobyli wyróżnienie w  I Warmińsko- Mazurskim Wojewódzkim Konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej”.

 

U nas znajdziesz odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, poznasz smak sukcesu, a wiedzę będziesz zdobywał bez stresu i porażek! Jesteśmy pewni, że w naszej szkole znajdziesz prawdziwych przyjaciół. Wymagania edukacyjne dostosowane są do Twoich możliwości, możesz uczestniczyć w odpowiednich dla Ciebie zajęciach rewalidacyjnych.

 

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Uczniowie są przygotowani do pracy w hotelach, motelach, internatach, bursach oraz innych obiektach turystycznych. Posiadają umiejętność wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości. Przygotowują pokoje gościnne, transportują bagaże, obsługują sprzęt do utrzymania porządku wokół hotelu, pielęgnują rośliny ozdobne i tereny zielone. Wykonują określone prace związane z działalnością pralni, magazynów. Od uczniów wymagana jest wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie i wytrwałość w pracy.

 

Pracownik pomocniczy gastronomii

Pracownik pomocniczy gastronomii to osoba, która zajmuje się wykonywaniem prac pomocniczych w kuchni, a więc nie podejmuje decyzji dotyczących przyrządzenia poszczególnych potraw, ale przygotowuje je pod nadzorem kucharza. Może pracować w różnego rodzaju lokalach gastronomicznych mi. restauracjach, barach, stołówkach itp.

 

Pracownik pomocniczy ślusarza

Osoby posiadające dyplom zawodowy mogą znaleźć zatrudnienie jako pomocnicy na stanowiskach produkcyjnych elementów maszyn i urządzeń w zakładach produkcyjnych elementów maszyn i urządzeń, jako pomocnicy montera i konserwatora elementów maszyn i urządzeń. Mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle, ale także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i  w innych dziedzinach gospodarki.

 

Kucharz

Kucharz sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Planuje i organizuje pracę w kuchni.

 

Piekarz

Miejsce zatrudnienia: piekarnie rzemieślnicze, przemysłowe. Absolwent w zawodzie piekarz umie: rozpoznawać i dobierać surowce do produkcji pieczywa, sporządzać i wypiekać pieczywo pszenne, żytnie i mieszane, sporządzać pieczywo półcukiernicze, obsługiwać maszyny i urządzenia piekarnicze.

 

Koszykarz-plecionkarz

Absolwent po ukończeniu szkoły może rozpocząć pracę u pracodawcy lub założyć własną działalność gospodarczą. W tej branży nakłady przy rozpoczęciu działalności gospodarczej nie są zbyt duże. Do pracy potrzebne są narzędzia ręczne, takie jak: nóż, sekator, szydło, młotek, obcęgi, ubijak itp.

Umiejętności wyplatania można również wykorzystać w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w warsztatach terapii zajęciowej, domach opieki społecznej lub zakładach aktywności zawodowej.

Szansą dla osób z północno-wschodniej Polski jest rozwijająca się agroturystyka, gdzie absolwenci mogą prowadzić warsztaty dla osób spędzających aktywnie czas wolny na łonie natury.