Strona główna

Witamy na stronie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie

Aktualności

 • Wyróżnienie w konkursie

  Szanowni Państwo!

  W roku szkolnym 2021/22 nasz Ośrodek wziął udział w konkursie na wyposażenie sali do integracji sensorycznej ogłoszonym przez Fundację ForKids.
  Miło jest nam poinformować Państwa o przyznaniu nam wyróżnienia. Dostrzeżono nasze zaangażowanie w konkursie, które polegało na zbieraniu polubień pod konkursem na wyposażenie sali do integracji sensorycznej. Otrzymaliśmy sprzęt o wartości 500 zł, który mogliśmy wybrać ze strony sklepu. https://empis.pl

   

   

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

  Drodzy Uczniowie i Rodzice!

  Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023 w dniu 1 września 2022r. 

  •  godz. 9.00 w budynku przy Al. M. J. Piłsudskiego 42 (SP nr 8, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6),
  •   godz.10.00 w budynku przy Al. M. J. Piłsudskiego 56 A ( SP nr 28, SPdP).    

   

   

 • Współpraca z Caritas Archidiecezji Warmińskiej

  W dniu 1 sierpnia 2022 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie i SOSW. W ramach porozumienia powstał projekt zorganizowania turnusu wytchnieniowego, w którym opiekunami byli pracownicy naszego Ośrodka. Otrzymaliśmy od Caritas wsparcie finansowe, które zostanie przeznaczone na doposażenie sal integracji sensorycznej w obydwu budynkach.  Serdecznie dziękujemy.

   

   

   

 • Program „AKTYWNI BŁĘKITNI”

  Program „AKTYWNI BŁĘKITNI” jest kompleksowym programem promującym proekologiczne zachowania i budowanie poprawnych nawyków bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych wśród dzieci i młodzieży oraz całej społeczności szkolnej szkół podstawowych.
  W dniu 15 czerwca 2022r. nad J. Limajno obył się piknik podsumowujący działania Programu ,, Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie”.
  Zespół klas: 7a i 7b SP nr 8 odebrał II nagrodę za aktywne działania i realizację założeń programu.
  Szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Przyjaznej Wodzie.

   

   

 • Porozumienie między SOS-W i Urzędem Pracy

  W dniu 13.06.2022 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im K. Makuszyńskiego , Branżowa Szkoła  I Stopnia nr 6 reprezentowana przez Dyrektora Marcina Raszewskiego zawarła porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju aktywności zawodowej i edukacyjnej młodzieży z Olsztyna i Powiatu Olsztyńskiego z Miejskim Urzędem Pracy w Olsztynie oraz Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie reprezentowanym przez Dyrektora p. Katarzynę Pietkiewicz.

  Celem porozumienia jest podejmowanie, wspieranie i realizowanie przedsięwzięć, projektów i inicjatyw na rzecz aktywnej polityki rynku pracy i edukacji, poprzez inicjowanie działań szczególnie z zakresu poradnictwa zawodowego zmierzających do:

  • Podnoszenia poziomu aktywności zawodowej i edukacyjnej młodzieży

  • Dostosowania oferty edukacyjnej szkół do rynku pracy

  • Przygotowania młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy.