Strona główna

Witamy na stronie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie

Aktualności

 • Program „AKTYWNI BŁĘKITNI”

  Program „AKTYWNI BŁĘKITNI” jest kompleksowym programem promującym proekologiczne zachowania i budowanie poprawnych nawyków bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych wśród dzieci i młodzieży oraz całej społeczności szkolnej szkół podstawowych.
  W dniu 15 czerwca 2022r. nad J. Limajno obył się piknik podsumowujący działania Programu ,, Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie”.
  Zespół klas: 7a i 7b SP nr 8 odebrał II nagrodę za aktywne działania i realizację założeń programu.
  Szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Przyjaznej Wodzie.

   

   

 • Porozumienie między SOS-W i Urzędem Pracy

  W dniu 13.06.2022 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im K. Makuszyńskiego , Branżowa Szkoła  I Stopnia nr 6 reprezentowana przez Dyrektora Marcina Raszewskiego zawarła porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju aktywności zawodowej i edukacyjnej młodzieży z Olsztyna i Powiatu Olsztyńskiego z Miejskim Urzędem Pracy w Olsztynie oraz Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie reprezentowanym przez Dyrektora p. Katarzynę Pietkiewicz.

  Celem porozumienia jest podejmowanie, wspieranie i realizowanie przedsięwzięć, projektów i inicjatyw na rzecz aktywnej polityki rynku pracy i edukacji, poprzez inicjowanie działań szczególnie z zakresu poradnictwa zawodowego zmierzających do:

  • Podnoszenia poziomu aktywności zawodowej i edukacyjnej młodzieży

  • Dostosowania oferty edukacyjnej szkół do rynku pracy

  • Przygotowania młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy. 

   

   

   

   

 • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na logo 70-lecia SOS-W
  Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13.06.22r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na logo
  70-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. K. Makuszyńskiego w Olsztynie. Powołana została komisja konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, psycholodzy i wicedyrektor Ośrodka. Jury dokonało analizy prac w siedmiu kategoriach, przyznając wyróżnienia w każdej grupie. Nagroda główna została wyłoniona spośród zwycięzców z poszczególnych kategorii. Komisja zwróciła uwagę na bardzo wysoki poziom wszystkich prac, różnorodność zastosowanych technik, pomysłowość, kreatywność oraz ciekawe ujęcie tematu.
  Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy na uroczystości związanej z obchodami      70-lecia naszego Ośrodka. Wszystkim młodym artystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
   
  NAGRODA GŁÓWNA:
  Dorota Zupa kl. II BSIS nr 6
   
  LAUREACI:
  Sebastian Deput gr. V Przedszkole nr 18
  Wiktor Śniadach kl. II c SP nr 28 w kategorii kl. I-III
  Izabela Nowak kl. VIII SP nr 28 w kategorii kl. IV-VIII
  Marek Kozłowski kl. I a SP nr 8 w kategorii kl. I-III
  Daria Kubik kl. VII b SP nr 8 w kategorii kl. IV-VIII
  Daria Popowska kl. II SPdP
  Dorota Zupa kl. II BSIS nr 6
   
   
   
   
 • XXI Wojewódzkie Zawody Sportowe ,, Bawmy się razem”.

  W dniu 1.06.2022r. odbyły się XXI Wojewódzkie Zawody Sportowe ,,Bawmy się razem” dla wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. Zawody organizowane są cyklicznie od dwudziestu jeden lat przez nasz Ośrodek. Dzięki współpracy z Olsztyńską Szkołą Wyższą zostały zorganizowane na obiektach uczelni. Celem imprezy jest rozwijanie u dzieci podstawowych cech motorycznych-szybkości, zwinności, skoczności, upowszechnianie wzorców aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie nawyków sportowej rywalizacji. W tym roku w sportowych zmaganiach uczestniczyło pięć drużyn z  Kętrzyna, Giżycka, Ostródy oraz dwie ekipy z Olsztyna. Wszystkie zostały uhonorowane pucharami, dyplomami i upominkami. Składamy podziękowania zawodnikom za postawę, zaangażowanie i sportową walkę oraz życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy również za wsparcie i ufundowanie nagród Bankowi Żywności,  Firmie Auto Land, Starostwu Powiatowemu i Policji Miejskiej w Olsztynie oraz lokalnym darczyńcom. Zachęcamy do obejrzenia reportażu z tej imprezy.

  https://www.telewizjaolsztyn.pl/wiadomosci/16043,bawmy-sie-razem?fbclid=IwAR2FLzEvGvkKTtfkexp5BW5fOU9giexBbeIJ7JIEL1ITTyyP0EmN4zF83Kk

   

   

   

   

 • Podziękowanie dla SOS-W

  Społeczność naszego Ośrodka otrzymała podziękowanie za włączenie się w organizację Wojewódzkiej Gali Wolontariuszy XXI Edycji Szlachetnej Paczki. Uczniowie i nauczyciele przygotowali upominki, które zostały wręczone wolontariuszom podczas wydarzenia.