Wczesne Wspomaganie Rozwoju

To wielospecjalistyczne, kompleksowe działanie mające na celu wspieranie dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju. Obejmuje diagnozę i terapię skierowaną do dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole. Wczesne wspomaganie to także wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie dziecka. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej. Dzieciom, które nie ukończyły trzeciego roku życia w zajęciach mogą towarzyszyć rodzice. Zajęcia odbywają się w salach dostosowanych do potrzeb małych dzieci.

Zajęcia w ramach WWRD prowadzi zespół specjalistów, mających doświadczenie w pracy z małym dzieckiem.

W skład zespołu wchodzą:

 • Psycholog

 • Pedagog specjalny

 • Terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 • Logopeda i neurologopeda

 • Terapeuta Integracji Sensorycznej

 • Fizjoterapeuta

Terapeuci w oparciu o opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną, na podstawie wywiadu z rodzicem i obserwacji dziecka opracowują Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

Oferta terapii w ramach WWRD:

 • Integracja Sensoryczna

 • Terapia pedagogiczna

 • Terapia logopedyczna (z elektrostymulacją i komunikacją alternatywną AAC)

 • Terapia słuchu

 • Terapia wzroku

 • Rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych

 • Integracja ruchowa (z fizjoterapeutą)

 • Terapia psychomotoryczna

 • Terapia psychologiczna

 

Warunki konieczne do objęcia dziecka wsparciem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju:

 • Posiadanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydanej przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną

 • Wypełnienie podania do dyrektora SOSW , w terminie do 15 września, o umożliwienie realizacji zajęć (druk do pobrania w budynku SOSW al. M. J. Piłsudskiego 56 a w godz. 8.00 – 14.00)

 • Zapoznanie się z Regulaminem korzystania z zajęć terapeutycznych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym                             regulamin WWRD

 

Realizacja zajęć rozpoczyna się z chwilą otrzymania skierowania z Urzędu Miasta Olsztyna.

Dodatkowe informacje na temat realizacji zajęć w naszej placówce można uzyskać kontaktując się telefonicznie pod numer 89 533 00 86 w godz. 8.00 – 14.00