Wczesne Wspomaganie Rozwoju

 

W roku szkolnym 2021/2022 realizujemy zajęcia wczesnego wspomagania  rozwoju dla dzieci z miasta Olsztyn. Wnioski można składać w sekretariacie przy Al. Piłsudskiego 56a w godzinach 7.00-15.00 do dnia 31.08.2021r. lub wypełniony wniosek przesłać na adres sosw56.olsztyn@gmail.com.
Wniosek wczesne wspomaganie rozwoju pobierz

 

Zespół specjalistów Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Olsztynie zapewnia:

♦ konsultacje diagnostyczne
♦ indywidualny program terapii dla każdego dziecka
♦ systematyczne zajęcia
♦ instruktaż dla rodziców
♦ pomoc specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy,
terapeuty SI, fizjoterapeuty

Z zajęć wczesnego wspomagania mogą korzystać dzieci i ich rodziny od chwili zdiagnozowania niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole po uzyskaniu z rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.